อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองหนองคาย
 
 
อำเภอท่าบ่อ
 
 
อำเภอรัตนวาปี
 
 
อำเภอศรีเชียงใหม่
 
 
อำเภอสระใคร
 
 
อำเภอสังคม
 
 
อำเภอเฝ้าไร่
 
 
อำเภอโพธิ์ตาก
 
 
อำเภอโพนพิสัย